เห็นอะไรแล้วใจเสีย
จะดูไปทำไม
รู้อะไรแล้วเสียใจ
จะคิดไปทำไม
ได้ยินอะไรแล้วเศร้าใจ
จะฟังไปทำไม
เรื่องบางเรื่องไม่เกี่ยวกับใจ
จะฉลาดไปทำไม
คนบางคนไม่มีคุณค่าต่อใจ
จะอดทนเก็บไว้ทำไม
รังเกียจอะไรให้ถอยออกมา
ไม่ต้องไปด่าทอสิ่งใด
คนเราถ้าไร้ตัวตน
ไม่ต้องไปสนใจอะไรที่ไม่ใช่
ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ
ก็กลับไปอ่านใหม่
9 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา