12 ส.ค. 2021 เวลา 15:20 • ความคิดเห็น
ไม่ว่าจะประเทศไหนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรา เขาต้องการอย่างเดียวคือ ผลประโยชน์ ส่วนไทยเราก็ขึ้นอยู่กับว่า ตอนนั้น ใครคือ ผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และ มีผลประโยชนส่วนตนที่จะได้รับจากอีกฝ่าย คำว่า เพื่อชาติ เป็นแค่ วาทะกรรม เพื่อสร้างความชอบเท่านั้นเอง
โฆษณา