ก็ไม่ได้แย่นะ ก็เป็นไปตามสภาวะ มีประเทศไหนจัดการได้เบ็ดเสร็จบ้าง
  • 1
โฆษณา