คิดดี ทำดี พูดดี
คนมีอีโก้จะติดดีติดต่ำ ไม่ใช่แค่คิดว่าตัวเองดีกว่า เลิศกว่าอย่างเดียว แต่ตรงข้ามคิดว่าด้อยกว่า ชั่วกว่า ก็ถือเป็นอีโก้
สังเกตเมื่อไหร่ที่ทำตาม 3 คำข้างบน แล้วเกิดความสุข ยินดี ใจเป็นกลางๆนั่นคือหมดอีโก้เนืองๆ ค่ะ ( พระท่านสอนมา มาเล่าต่อค่ะ )
  • 3
โฆษณา