13 ส.ค. 2021 เวลา 06:04 • ความคิดเห็น
โอกาสอาจมาเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าทำแล้วไม่สำเร็จ ความพยายามอาจจะทำให้เกิดโอกาสคับ
โฆษณา