โอกาสอาจมาเพียงครั้งเดียว แต่ถ้าทำแล้วไม่สำเร็จ ความพยายามอาจจะทำให้เกิดโอกาสคับ
2ถูกใจ
89รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...