ลองฝึกขอโทษและขอบคุณคนอื่นๆครับ ถ้าในทางพุทธการกราบครูบาอาจารย์ก็เป็นลดอัตตาที่ดีนะครับ
1 ถูกใจ
152 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา