13 ส.ค. 2021 เวลา 06:22 • ความคิดเห็น
ลองฝึกขอโทษและขอบคุณคนอื่นๆครับ ถ้าในทางพุทธการกราบครูบาอาจารย์ก็เป็นลดอัตตาที่ดีนะครับ
โฆษณา