13 ส.ค. 2021 เวลา 09:35 • ความคิดเห็น
หวังดีกับตัวเราเอง รักตัวเองให้มากๆก่อนที่จะรักคนอื่น
ถ้าหวังดีกับตัวเอง รักตัวเองไม่มากพอ ต่อให้ใครมาโอบกอดหรือพูดดีกับเรามากแค่ไหน ให้คำแนะนำดีเท่าไร ใจเรายังไงก็ไม่เปิดรับ
ดังนั้น รักตัวเองให้มากๆ เห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้ ไม่ต้องรอให้ใครมาเห็น ไม่ต้องรอให้ใครมารัก
โฆษณา