ง่ายนิดเดียวครับ
แค่คุณยอมรับคนที่ด้อยกว่าคุณก็เท่ากับว่าคุณได้ลดอีโก้ของคุณลงแล้ว...แต่ต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่เสแสร้งและสิ่งที่คุณยอมรับมันจะต้องถูกต้องด้วยนะ..แต่ถ้ายอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ถือว่าเป็นการลดอีโก้นะ
..คนที่มีอีโก้สูงนั้น..ส่วนใหญ่จะยอมรับเฉพาะคนที่สูงกว่าทั้งความรู้ ความสามารถและตำแหน่งงานแต่จะไม่ยอมรับในความคิดเห็นของคนที่ด้อยกว่าแทบจะทุกกรณี...
  • 4
โฆษณา