ไม่ทำ : โอกาสสำเร็จ = 0% ไม่สำเร็จ = 100%
ทำ : โอกาสสำเร็จ = 50% ไม่สำเร็จ = 50%
ไม่มีผิดถูกอยู่ที่จะเลือกเลย เพราะมันก็มีต้นคุนค่าเสียโอกาสด้วยกันทั้งนั้น แต่คิดว่าเราคงไม่สำเร็จ 10 ครั้งแต่ถึงแม้เราจะล้มเหลว 10 ครั้งขอแค่สำเร็จครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วไม่ใช่หรือ
  • 2
โฆษณา