14 ส.ค. 2021 เวลา 01:56 • ความคิดเห็น
การที่เขาเงียบฝ่ายเดียว คงต้องสังเกตว่าเขามีเพื่อนมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีเพื่อนมาก อยู่แล้ว อาจจะหมายความว่าเขาไม่สนใจเรา เลยเงียบไว้ดีกว่า แต่ถ้ามีเพื่อนน้อยมาก หรือไม่มีเพื่อนเลย น่าจะหมายความว่า เขามีปัญหาในการมีความสัมพันธ์แบบเพื่อน สิ่งต่อไปถ้ายังอยากเป็นเพื่อนอยู่ น่าจะต้องพยายามสังเกตในสิ่งที่เขาชอบ และเราชอบในสิ่งนั้นด้วยไหม ถ้าชอบตรงกัน พยายามคุยในเรื่องที่ชอบหรือสนใจตรงกัน เชื่อว่าไม่นานนัก เขาจะเป็นเพื่อนของคุณได้
โฆษณา