14 ส.ค. 2021 เวลา 06:28 • ความคิดเห็น
บางธนาคารมีนโยบายที่เอื้อประโยชน์/อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประเภท Previlledge Banking หรือ Wealth Banking ก่อนลูกค้าประเภทอื่น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ ธนาคารชอบอยู่แล้ว เพราะเค้าเอาเงินมาลงทุนกับธนาคาร
โฆษณา