ทำหลอดทดลองในแล็บแตกแล้วตีเนียนเอาไปทิ้ง ไม่ยอมบอกอาจารย์
โฆษณา