14 ส.ค. 2021 เวลา 14:22 • ความคิดเห็น
อยากเขียนโน๊ตว่า ไม่ต้องเสียใจ ทางนี้มันเป็นทางที่สบายกว่า เราก็แค่ไปทางนั้นก็แค่นั้นเอง
โฆษณา