ขอขมากรรมกับทุกคนที่เคยล่วงเกิน แล้วก็สวดมนต์ทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ แล้วก็จะเปิดธรรมะนอนฟังไปเรื่อยๆจนตายค่ะ
1ถูกใจ
56รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...