14 ส.ค. 2021 เวลา 15:00 • ความคิดเห็น
ขอขมากรรมกับทุกคนที่เคยล่วงเกิน แล้วก็สวดมนต์ทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ แล้วก็จะเปิดธรรมะนอนฟังไปเรื่อยๆจนตายค่ะ
โฆษณา