ผมเองก็ช่องทางรายได้ลดลงไปมากๆเช่นกัน แต่วันนี้เรายังต้องอยู่ต่อไป ค่อยๆจัดการความเครียดไปทีละนิด
เราเป็นเพื่อนกันในสภาวะเช่นนี้ นะครับ 😊
  • 1
โฆษณา