หาที่สงบๆแล้วนั่งลงภาวนา ทิ้งอดีต ไม่กังวลถึงอนาคต มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิต
26 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...