14 ส.ค. 2021 เวลา 16:00 • ความคิดเห็น
หาที่สงบๆแล้วนั่งลงภาวนา ทิ้งอดีต ไม่กังวลถึงอนาคต มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิต
โฆษณา