เที่ยวครับ
แต่คงเป็นคำถามเหมือน ถ้าถูกรางวัลที่ 1 แล้วเราจะทำอะไร
เพราะโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นคือแทบเป็นไปไม่ได้ครับ
พวกเราต้องทำใจแล้วครับ
โควิดไม่มีวันจะหายไปจากโลกนี้แน่นอน
คำถามที่เหมือนอยู่ในโลกความจริงคือ
"เราจะอยู่กับโควิดนี้ได้ยังไงตลอดไปครับ"
  • 1
โฆษณา