15 ส.ค. 2021 เวลา 06:51 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เหมือนเราฝันน่ะครับ
เรามีเรื่องอะไรอยู่ในจิตใต้สำนึก เวลาเราฝัน เราก็จะฝันถึงเรื่องราวเหล่านั้นครับ
อาการคนตายชั่วขณะก็เหมือนเราฝันไปครับ
นรก สวรรค์ ในทางพุทธศาสนา มันไม่ใช่ดินแดน
จิตของเราก็ไม่ใช่เป็นดวงกลม ๆ วิ่งไปวิ่งมาเหมือนในหนัง
ดังนั้น การที่เรามองเห็นเรื่องราวเหล่านั้น มาจากจินตนาการล้วน ๆ เหมือนอาการที่เราฝันไปครับ
2
โฆษณา