เป็นกำลังใจให้ครับ
ลองคำนวณรายได้ และค่าใช้จ่ายหลังรายได้ลดดูแล้วจะเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้าง
พยายามวางแผนล่วงหน้าอย่าน้อยจนสิ้นปีครับ
201 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา