15 ส.ค. 2021 เวลา 13:16 • ธุรกิจ
เป็นกำลังใจให้ครับ
ลองคำนวณรายได้ และค่าใช้จ่ายหลังรายได้ลดดูแล้วจะเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้าง
พยายามวางแผนล่วงหน้าอย่าน้อยจนสิ้นปีครับ
โฆษณา