ในความเห็นส่วนตัว
ถ้าพูดในหลักคำสอน ศาสนาส่วนใหญ่ให้ความเท่าเทียมกันครับ
แต่คนในศาสนาตีความหลักคำสอน ตามกรอบความคิดที่ตัวเองมีตามประสบการณ์ วัฒนธรรมที่ตนเองผ่านมาในชีวิต ถึงทำให้ดูเหมือนว่ามีการแบ่งแยกในศาสนามากกว่าครับ
ซึ่งถ้าเราเชื่อมั่นในคำสอน เชื่อว่าหลักคำสอนถูกต้อง ก็ปฏิบัติไปตามนั้น
1 ถูกใจ
47 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา