คุณคิดว่าพวกเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหม??
คำถามนี้ถูกลบ
ไม่ครับ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์คือคำตอบของทุกสิ่ง
หลังจากโควิดสิ่งที่ตามมาคือความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ซึ่งทุกประเทศมีปัญหาใหญ่ร่วมกันคือหนี้ช่วงโควิด และในระดับประเทศเริ่มแสดงอาการการรีดภาษีแล้วเพื่อเพิ่มรายได้
การกีดกันทางการค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งยุโรปทำอย่างชัดเจน และน่าจะเพิ่มมาตรการขึ้นเรื่อยๆ จนได้ภาษีพอ
รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมเพราะทุกประเทศจะส่งเสริม ให้ใช้จ่ายในประเทศมากกว่า
ซึ่งสองส่วนนี้เป็นรายได้หลักเมืองไทยเลย
75 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา