มีเรื่องเดียว คืออย่าประมาทกับชีวิต ในทุกช่วงเวลาหลังจากนี้ อดออมทุกๆด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง สุขภาพ หรือจิตใจ เพราะในวันข้างหน้า อาจมีเหตุการณ์คล้ายโควิคเกิดขึ้นอีก จะได้มีทุกอย่างพร้อมเผชิญ อย่างมั่นคง
1 ถูกใจ
173 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...