ความโกรธเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ที่เราอาจจะรู้สึกได้บ่อยๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤต มีเรื่องราวให้วิตก กังวล และกระตุ้นให้โกรธได้บ่อยครั้ง อารมณ์โกรธมีความจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของเรา แต่จะทำอย่างไรให้เราสามารถ Channel ความโกรธนั้นมาเป็นพลัง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ EP นี้จะมาคุยเรื่องนี้กันครับ
หากสนใจฟังสด สามารถเข้ามาฟังเรื่องราวดีๆได้ทุกวันตอนเช้า 8:20-8:50 วันจันทร์ถึงศุกร์ ที่ Clubhouse ตาม @thiraput
และสามารถเข้าร่วมกลุ่ม แลกเปลี่ยนกันบน Facebook ได้ครับ
  • 2
โฆษณา