กองทุนหุ้นเวียตนาม ของบัวหลวง
ตลาดเกิดใหม่ มีโอกาสโตเร็วกว่าของไทย
ตลาดไทยเริ่มตัน เข้าสู่สังคมสูงวัย, บริษัทที่เกียวกับเศรษฐกิจใหม่มีน้อยเกิน โอกาสขยายตัวสู้เขาไม่ได้
หมดยุคโอกาสทองของตลาดไทยแล้ว
279 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา