ควรยกเลิก ศบค..ได้แล้ว...เพราะมันมีแต่ทีมหมอ...เพราะมันมีมุมมองแต่ด้านเดียว..กลัวหมอเหนื่อย...(แต่รับเงินเดือนจากรัฐบาล.ไม่เดือดร้อน.แถมเบิกค่าตรวจ ค่าเบี้ยเลี้ยง..ค่าเบี้ยประชุม...กันเพลินเลย.)..เศรษฐกิจจะชิบหายอยู่แล้ว..แบงค์เก่าที่เก็บไว้ก็ต้องเอามาใช้จ่าย..
โฆษณา