ตามความคิดของเราคือ
ไม่รู้ = สิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่เคยทำ ไม่ผ่านสมองมาเลย
โง่ = รับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆมาแล้วแต่ไม่มีสติปัญญาในการนำมาแก้ไขหรือประยุกต์ใช้
4 ถูกใจ
276 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา