“พวกเขาไม่ใช่ผู้ทำลายธรรมชาติและยังเป็นการอนุรักษ์ไปโดยไม่รู้ตัว”
ลองตั้งคำถามให้เราลองช่วยกันตอบ ว่าหากผู้อ่านได้ทราบและได้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโอรังอัสลีในวิดีโอนี้แล้ว เราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาอย่างไร?
ในเมื่อบางคนบอกว่า อย่าเข้าไปขัดวิถีของเขาเลยอย่าพยายามไปเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เขาอยู่ในวิถีดั้งเดิม...
แต่ต้องกลับมาถามว่า เราเคยถามเขาไหมว่าเขาต้องการวิถีที่ดีขึ้นไหม แต่จะดีขึ้นอย่างไร ประมาณไหน
ถ้าในประมาณที่เปลี่ยนวิถีชีวิตเขาไปเลยถามว่าเขายอมรับได้ไหม อันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญอยู่ เราลองช่วยกันคิดว่าจะควรทำอย่างไรระหว่างการ “อนุรักษ์กับพัฒนา”
คำถามนี้อาจยังไม่มีคำตอบชัดเจนในเวลานี้คงต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ
👉 ดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.youtube.com/channel/UCc1Ue8rLpIr3C9RHzHKum4w/
โฆษณา