ส่วนตัวเราคิดว่าผู้หญิงประเภทนี้ค่อนข้างมีชีวิตที่Perfectและมีความสุขดีอยู่แล้ว
คนอื่นที่มองเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงยากเพราะผู้หญิงประเภทนี้มักจะมีกำแพงที่สูงพอสมควรเนื่องจากตัวเองมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบดี❤
  • 4
โฆษณา