ในฐานะนักเรียนนะคะ ค่อนข้างชื่นชอบคุณครูที่สอนสรุปไวเข้าใจง่ายมีเกมให้เล่นบ้าง คอยถามคำถามง่ายๆที่ทำให้นักเรียนอยากตอบ หากิจกรรมใหม่ๆมาสอน เข้าใจนักเรียน อย่างนี้จะทำให้เข้าถึงนักเรียนได้มากด้วยค่ะ😄
  • 2
โฆษณา