ไม่รู้ คือ ฐานข้อมูลน้อย
โง่ คือ ประมวลผลไม่ได้
12 ถูกใจ
197 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 12
    โฆษณา