17 ส.ค. 2021 เวลา 03:20 • หุ้น & เศรษฐกิจ
TOP FIXED INCOME FUND
กองตราสารหนี้ผลตอบแทนเด่น
1
ทำไมถึงต้องมีกองทุนตราสารหนี้?
ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการทำ Asset Allocation แต่เนื่องจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรง ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ทำให้นักลงทุนรายย่อยเข้าไม่ถึง ด้วยเหตุผลนี้จึงมีกองทุนตราสารหนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะ โดยผู้จัดการกองทุนก็จะรวมเงินของนักลงทุนไปลงทุน ไปซื้อขายตราสารหนี้ นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการสภาพคล่อง หรือต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย ตราสารหนี้จึงตอบโจทย์
1) ระดับลงทุน (Investment Grade) เรียงจากอันดับสูงสุดถึงต่ำสุด ดังนี้ AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB และ BBB-
2) ระดับต่ำกว่าลงทุน หรือสำหรับการเก็งกำไร (Non-Investment Grade, Speculative Grade, High yield bond) เรียงจากการเก็งกำไรน้อยถึงระดับที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ดังนี้ BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CC, C, D
📌ตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตสูง จะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
📌ตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตต่ำ จะเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงให้นักลงทุนนั่นเอง (High risk, high expected return)
📌 นอกจากนี้นักลงทุนจะต้องดู duration ของกองทุนตราสารหนี้ว่ามีอายุที่ครบกำหนดโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ หากดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น หรือ steepening curve อาจจะทำให้ตราสารหนี้ที่มี duration สูงมีโอกาสขาดทุนได้เนื่องจากนักลงทุนอาจจะขายทำราคาตราสารหนี้ออกมา เพื่อไป lock ผลตอบแทนใหม่ ดังนั้นกองทุนตราสารหนี้ที่มี duration สูงในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงด้านราคา ที่เราต้องระวัง
คำแนะนำของเรา: เลือกตราสารหนี้ที่มี duration เพียง 1-3 ปี
ถ้าเน้นรักษาเงืนต้น ให้เลือกเงินฝาก หรือกองทุนตลาดเงินแทน
เรื่องที่ควรเข้าใจก่อนลงทุนใน...กองทุนตราสารหนี้
อ่าน Factsheet กองทุนตราสารหนี้ นำไปใช้ได้จริงใน 5 นาที
โฆษณา