มีบัญชีอยู่แล้ว?
10 อันดับพระมหากษัตริย์ไทยที่ครองราชย์สั้นที่สุดมีใครกันบ้าง?
สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักและศูนย์รวมของประชาชนในชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไทยเราเคยมีกษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ หลายราชวงศ์ และหลายอาณาจักร วันนี้ เราจะพาทุกท่านไปพบกับ 10 อันดับกษัตริย์ไทยที่มีระยะเวลาครองราชย์สั้นที่สุด เราไปชมกันเลยดีกว่าว่า มีพระองค์ใดบ้าง?
อันดับ 10. พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 15 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุ 5 พรรษา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2089 เหล่าขุนนางจึงอัญเชิญสมเด็จพระยอดฟ้าเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดา
สาเหตุที่สละราชย์ : ขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์นำตัวพระองค์ไปสำเร็จโทษ และขึ้นครองราชย์แทน
รวมระยะเวลาครองราชย์ : 2 ปี (พ.ศ.2089-2091)
9. สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคต เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์จึงได้รับทูลเชิญให้ขึ้นครองราชย์
สาเหตุที่สละราชย์ : เนื่องจากพระองค์ไม่สนพระทัยเกี่ยวกับราชการบ้านเมือง จึงถูกขุนนางปลดและถูกนำตัวไปสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 1 ปี 2 เดือน (พ.ศ.2153-2154)
8. สมเด็จพระเชษฐาธิราช
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 24 แห่งราชวงศ์สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคต ขุนนางจึงได้อัญเชิญขึ้นครองราชย์
สาเหตุที่สละราชย์ : ถูกเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ สั่งให้นำสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 8 เดือน (พ.ศ.2171)
7. สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร (พระรัฏฐาธิราช)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุได้ 5 พรรษา (นับเป็นกษัตริย์ไทยที่มีอายุน้อยที่สุด)
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรเสด็จสวรรคตด้วยการประชวรไข้ทรพิษ ใน พ.ศ.2076 บรรดามุขอำมาตย์เสนาบดี จึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระรัษฎาธิราชซึ่งมีพระชนมายุเพียง 5 พรรษา เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
สาเหตุที่สละราชย์ : พระไชยราชา พระปิตุลาซึ่งครองเมืองพิษณุโลกอยู่ ทรงยกกองทัพลงมาชิงราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2077 พร้อมทั้ง
ทรงสำเร็จโทษพระรัษฎาธิราช แล้วเสด็จขึ้นครองราชย์แทน
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 5 เดือน (พ.ศ.2076)
6. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 28 แห่งราชวงศ์ปราสาททอง กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : ชิงราชสมบัติจากสมเด็จเจ้าฟ้าไชยโดยการสนับสนุนของสมเด็จพระนารายณ์
สาเหตุที่สละราชย์ : ถูกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชิงพระราชสมบัติ และถูกนำตัวไปสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2199 - 25 ตุลาคม พ.ศ.2199 (79 วัน)
5. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 34 แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ สวรรคต
สาเหตุที่สละราชย์ : ทรงต้องการออกผนวช จึงสละราชย์สมบัติให้พระเจ้าเอกทัศน์ขึ้นครองราชย์แทน
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 2 เดือน (พ.ศ.2301)
4. ขุนวรวงศาธิราช
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : รวมหัวกับท้าวศรีสุดาจันทร์สำเร็จโทษพระยอดฟ้า
สาเหตุที่สละราชย์ : ถูกขุนนางข้าราชการร่วมกันกำจัดสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 42 วัน
หมายเหตุ - ขุนวรวงศาธิราชนับว่าเป็นกษัตริย์ของอยุธยาเนื่องจากมีหลักฐานว่าผ่านพระราชพิธีราชาภิเษกแล้ว
3. พระอาทิตยวงศ์
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุ 10 พรรษา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเชษฐา ฯ เสด็จสวรรคต เจ้าพระยากลาโหมได้อัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์
สาเหตุที่สละราชย์ : ถูกเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ สั่งให้นำสำเร็จโทษ เนื่องจากพระองค์ยังทรงเยาว์วัย ไม่สามารถบริหารปกครองบ้านเมืองได้
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 28 วัน (พ.ศ.2172)
2. สมเด็จพระเจ้าทองลัน
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์อู่ทอง กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุ 15 พรรษา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : มื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 เสด็จสวรรคตขณะที่ทรงยกทัพไปตีเมืองชากังราว บรรดาข้าราชการจึงได้อัญเชิญพระองค์ซึ่งทรงเป็นรัชทายาทขึ้นครองราชย์
สาเหตุที่สละราชย์ : สมเด็จพระราเมศวรได้นำกำลังจากเมืองลพบุรีเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาและขึ้นครองราชสมบัติเป็นครั้งที่ 2 แล้วกุมตัวสมเด็จพระเจ้าทองลันไปสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาครองราชย์ : 7 วัน
1. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 27 แห่งราชวงศ์ปราสาททอง กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคต
สาเหตุที่สละราชย์ : พระศรีสุธรรมราชา และสมเด็จพระนารายณ์ (อา-หลาน) ชิงราชสมบัติและปลงพระชนม์
รวมระยะเวลาครองราชย์ : 3-4 วัน
และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ได้นำเสนอมา
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอ่านนะครับ ขอบคุณครับ😊🙇
ขอบคุณที่มา : Postjung
"เรียบเรียงเนื้อหา/นำเสนอบทความโดย : "สาระหลากด้าน"
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ครม. ไฟเขียวให้ ‘วีซ่า 10 ปี’ เศรษฐีต่างชาติพำนักในไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและลงทุนให้กับประเทศ วันนี้ (18 มกราคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวง รวม 2 ฉบับ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล อันจะส่งผลให้มีการใช้จ่ายภายในประเทศและเกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจ ประชาชน และแรงงานในประเทศมีรายได้ต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen) 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy pensioner) 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional) 4. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (High-skilled professional)
   เริ่มต้นใช้ Blockdit ฉบับมือใหม่ป้ายแดง ตอนที่ 3 : มาสร้างเพจใน Blockdit กันเถอะ ซีรีส์คอนเทนต์สำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ป้ายแดง ตอนที่ 3 นี้อยากชักชวนผู้ใช้งานที่ต้องการแบ่งปันเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนใน Blockdit ได้มาลองสร้างเพจเป็นของตัวเองกัน ซึ่งการทำคอนเทนต์บนหน้าเพจนั้นสามารถทำอะไรได้มากกว่าหน้า User และที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ได้ด้วย ดังนั้นมาเริ่มสร้างเพจใน Blockdit กันเถอะ
   Microsoft จะซื้อบริษัทเกม Activision Blizzard ด้วยมูลค่า 2.3 ล้านล้านบาท ต่อยอดแพลตฟอร์ม Metaverse Microsoft ประกาศว่าจะซื้อบริษัท Activision Blizzard ด้วยเงินสดกว่า 68,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.3 ล้านล้านบาท) ซึ่งนับเป็นอีกดีลใหญ่ในวงการเกมเลยก็ว่าได้
   วัคซีนเข็มเดียวของ Moderna จะป้องกันได้พร้อมกัน 3 โรคคือ โควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และไวรัสอาร์เอสวี ก่อนที่โลกเราจะมีโควิดระบาดเมื่อ 31 ธันวาคม 2562 มนุษย์เราก็มีโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำอยู่แล้วทุกปีและพอหลายปี ก็จะมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สักครั้งหนึ่ง
   ดูทั้งหมด