มีบัญชีอยู่แล้ว?
10 อันดับพระมหากษัตริย์ไทยที่ครองราชย์สั้นที่สุดมีใครกันบ้าง?
สถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักและศูนย์รวมของประชาชนในชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไทยเราเคยมีกษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ หลายราชวงศ์ และหลายอาณาจักร วันนี้ เราจะพาทุกท่านไปพบกับ 10 อันดับกษัตริย์ไทยที่มีระยะเวลาครองราชย์สั้นที่สุด เราไปชมกันเลยดีกว่าว่า มีพระองค์ใดบ้าง?
อันดับ 10. พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 15 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุ 5 พรรษา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2089 เหล่าขุนนางจึงอัญเชิญสมเด็จพระยอดฟ้าเสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดา
สาเหตุที่สละราชย์ : ขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์นำตัวพระองค์ไปสำเร็จโทษ และขึ้นครองราชย์แทน
รวมระยะเวลาครองราชย์ : 2 ปี (พ.ศ.2089-2091)
9. สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคต เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์จึงได้รับทูลเชิญให้ขึ้นครองราชย์
สาเหตุที่สละราชย์ : เนื่องจากพระองค์ไม่สนพระทัยเกี่ยวกับราชการบ้านเมือง จึงถูกขุนนางปลดและถูกนำตัวไปสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 1 ปี 2 เดือน (พ.ศ.2153-2154)
8. สมเด็จพระเชษฐาธิราช
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 24 แห่งราชวงศ์สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุได้ 15 พรรษา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคต ขุนนางจึงได้อัญเชิญขึ้นครองราชย์
สาเหตุที่สละราชย์ : ถูกเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ สั่งให้นำสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 8 เดือน (พ.ศ.2171)
7. สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร (พระรัฏฐาธิราช)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุได้ 5 พรรษา (นับเป็นกษัตริย์ไทยที่มีอายุน้อยที่สุด)
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรเสด็จสวรรคตด้วยการประชวรไข้ทรพิษ ใน พ.ศ.2076 บรรดามุขอำมาตย์เสนาบดี จึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระรัษฎาธิราชซึ่งมีพระชนมายุเพียง 5 พรรษา เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
สาเหตุที่สละราชย์ : พระไชยราชา พระปิตุลาซึ่งครองเมืองพิษณุโลกอยู่ ทรงยกกองทัพลงมาชิงราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2077 พร้อมทั้ง
ทรงสำเร็จโทษพระรัษฎาธิราช แล้วเสด็จขึ้นครองราชย์แทน
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 5 เดือน (พ.ศ.2076)
6. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 28 แห่งราชวงศ์ปราสาททอง กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : ชิงราชสมบัติจากสมเด็จเจ้าฟ้าไชยโดยการสนับสนุนของสมเด็จพระนารายณ์
สาเหตุที่สละราชย์ : ถูกสมเด็จพระนารายณ์มหาราชชิงพระราชสมบัติ และถูกนำตัวไปสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2199 - 25 ตุลาคม พ.ศ.2199 (79 วัน)
5. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 34 แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ สวรรคต
สาเหตุที่สละราชย์ : ทรงต้องการออกผนวช จึงสละราชย์สมบัติให้พระเจ้าเอกทัศน์ขึ้นครองราชย์แทน
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 2 เดือน (พ.ศ.2301)
4. ขุนวรวงศาธิราช
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : รวมหัวกับท้าวศรีสุดาจันทร์สำเร็จโทษพระยอดฟ้า
สาเหตุที่สละราชย์ : ถูกขุนนางข้าราชการร่วมกันกำจัดสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 42 วัน
หมายเหตุ - ขุนวรวงศาธิราชนับว่าเป็นกษัตริย์ของอยุธยาเนื่องจากมีหลักฐานว่าผ่านพระราชพิธีราชาภิเษกแล้ว
3. พระอาทิตยวงศ์
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุ 10 พรรษา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเชษฐา ฯ เสด็จสวรรคต เจ้าพระยากลาโหมได้อัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์
สาเหตุที่สละราชย์ : ถูกเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ สั่งให้นำสำเร็จโทษ เนื่องจากพระองค์ยังทรงเยาว์วัย ไม่สามารถบริหารปกครองบ้านเมืองได้
รวมระยะเวลาที่ครองราชย์ : 28 วัน (พ.ศ.2172)
2. สมเด็จพระเจ้าทองลัน
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์อู่ทอง กรุงศรีอยุธยา
ขึ้นครองราชย์เมื่อมีพระชนมายุ 15 พรรษา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : มื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 เสด็จสวรรคตขณะที่ทรงยกทัพไปตีเมืองชากังราว บรรดาข้าราชการจึงได้อัญเชิญพระองค์ซึ่งทรงเป็นรัชทายาทขึ้นครองราชย์
สาเหตุที่สละราชย์ : สมเด็จพระราเมศวรได้นำกำลังจากเมืองลพบุรีเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาและขึ้นครองราชสมบัติเป็นครั้งที่ 2 แล้วกุมตัวสมเด็จพระเจ้าทองลันไปสำเร็จโทษ
รวมระยะเวลาครองราชย์ : 7 วัน
1. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6)
พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 27 แห่งราชวงศ์ปราสาททอง กรุงศรีอยุธยา
สาเหตุที่ขึ้นครองราชย์ : สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคต
สาเหตุที่สละราชย์ : พระศรีสุธรรมราชา และสมเด็จพระนารายณ์ (อา-หลาน) ชิงราชสมบัติและปลงพระชนม์
รวมระยะเวลาครองราชย์ : 3-4 วัน
และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ได้นำเสนอมา
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอ่านนะครับ ขอบคุณครับ😊🙇
ขอบคุณที่มา : Postjung
"เรียบเรียงเนื้อหา/นำเสนอบทความโดย : "สาระหลากด้าน"
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   สารคดีจาก netflix อย่าง “Eat the Rich: The GameStop Saga” คือการบอกเล่าเรื่องราวทางการเงินที่ซับซ้อนด้วยอารมณ์ขัน ในแง่มุมต่าง ๆ มีการเปิดเผยแง่มุมของการซื้อขายหุ้น GameStop และเรื่องราวการต่อสู้ที่โครตสนุกของฝั่งรายย่อยและเหล่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดยักษ์ ความน่าสนใจของ เรื่องราว GameStop เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของ David-vs.-Goliath ของนักเล่นหุ้นรายย่อยที่รวมตัวกันเพื่อเอาชนะภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยการลงทุนในหุ้นไดโนเสาร์อย่าง GameStop และเล่าถึงเรื่องราวของกระบวนการคุกคามการมีอยู่ของกองทุนป้องกันความเสี่ยงขนาดยักษ์ ซึ่งมีความเย่อหยิ่งและโอหังแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องรับชะตากรรมเมื่อทุกอย่างมันพังลงมา เลือกฟังกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกด Follow ติดตาม PodCast ช่อง Geek Forever’s Podcast ของผมกันด้วยนะครับ 🎧 ฟังผ่าน Podbean : https://bit.ly/3e0zqXL 🎧 ฟังผ่าน Apple Podcast : https://apple.co/3e66SMg 🎧 ฟังผ่าน Google Podcast : https://bit.ly/3yhKpD4 🎧 ฟังผ่าน Spotify : https://spoti.fi/3SzeCpi 🎧 ฟังผ่าน Youtube : https://youtu.be/Axe2JbZ4qpU The original article appeared here https://www.tharadhol.com/geek-talk-ep27-eat-rich-gamestop-saga-netflix/ ========================= ร่วมสนับสนุน ด.ดล Blog และ Geek Forever Podcast เพื่อให้เรามีกำลังใจในการผลิต Content ดี ๆ ให้กับท่าน https://www.tharadhol.com/become-a-supporter/ ——————————————– ติดตาม ด.ดล Blog ผ่าน Line OA เพียงคลิก : https://lin.ee/aMEkyNA ——————————————– ไม่พลาดข่าวสารผ่านทาง Email จาก ด.ดล Blog : https://www.getrevue.co/profile/tharadhol ——————————————– Geek Forever Club พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ https://www.facebook.com/groups/geek.forever.club/ ========================= ช่องทางติดตาม ด.ดล Blog เพิ่มเติมได้ที่ Fanpage : www.facebook.com/tharadhol.blog Blockdit : www.blockdit.com/tharadhol.blog Twitter : www.twitter.com/tharadhol Instragram : instragram.com/tharadhol TikTok : tiktok.com/@geek.forever Youtube : www.youtube.com/c/mrtharadhol Linkedin : www.linkedin.com/in/tharadhol Website : www.tharadhol.com
   ASP-EVOCHINA 1 ในกองทุนที่ลงทุนตรงในหุ้นจีน รายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนคลิก https://www.assetfund.co.th/adv/fund/ASP-EVOCHINA —————————— ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส Line official : https://lin.ee/oEqdRtn Website : www.assetfund.co.th Customer Care : 02-672-1111 Fackbook : https://www.facebook.com/aspfund YouTube : https://bit.ly/2Wh8N4N Blockdit : https://bit.ly/38VxAjQ Application ASP FUND : http://bit.ly/2MFVx6z ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” • ทั้งนี้ กระบวนการคัดสรรบริษัทเพื่อลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลงานในอนาคตลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้ #กองทุนจีน #ลงทุนหุ้นจีน #EVOCHINA #SSF #RMF
   สันติภาพถึงทางตัน หลัง "เซเลนสกี" ลงนามคำสั่งไม่เจรจากับปูติน ล่าสุด!! ประธานาธิบดี Zelensky ลงนามกฤษฎีกาเพื่อขจัดความเป็นไปได้ในการเจรจากับปูติน แต่เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อสนทนากับ "ประธานาธิบดีรัสเซียคนอื่น"
   • เพื่อสันติภาพของโลก สาเหตุที่ทำให้เกาหลีเหนือต้องมีขีปนาวุธ ก็เพราะต้องการรักษาสันติภาพของโลก?
   ดูทั้งหมด