17 ส.ค. 2021 เวลา 10:17 • ความคิดเห็น
ผู้ชายชอบผู้หญิงรูปร่างหน้าตาและนิสัยแบบไหนกัน?
คำถามนี้ถูกลบ
ความชอบคนเราแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะเลือกที่สวย หุ่นดีไว้ก่อน นิสัยให้ตรงกันก็พอจะได้คิดไปในทางเดียวกัน.
โฆษณา