พูดถึงตนเองหรือคนอื่นครับ
ถ้าพูดถึงตนเอง อาจพอแนะนำได้
แต่ถ้าพูดถึงคนอื่น อาจเกิดจากสาเหตุหลาย ๆ อย่างก็ได้ครับ ผมไม่กล้าออกความคิดเห็นถ้าไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
โฆษณา