17 ส.ค. 2021 เวลา 13:06 • ปรัชญา
ไม่รู้มีสองพยางค์แต่โง่มีพยางค์เดียวครับ
3
โฆษณา