คือการที่เรายืนได้ด้วยตัวเอง ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
การที่เราได้อยู่กับคนที่เรารัก ทำให้คนที่เรารักมีความสุข
มอบสิ่งดีๆให้กันและกัน คือที่สุดของชีวิต
โฆษณา