17 ส.ค. 2021 เวลา 14:43 • ความคิดเห็น
บางทีชีวิตก็ไม่ต้องมีแบบแผนมากมาย ขอแค่ใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุข ได้ทำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ทำ ตลอดจนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็น่าจะพอแล้ว
โฆษณา