17 ส.ค. 2021 เวลา 14:54 • ปรัชญา
เราว่า ..
ไม่รู้ คือ ไม่เคยรับรู้ ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ไม่มีความรู้ แต่
โง่ คือ มีคนบอกให้รู้ แต่ไม่สนใจจะรับรู้ ไม่เปิดการรับรู้ เชื่อแต่แบบเดิม ไม่พัฒนาเพื่อจะรู้
โฆษณา