น่าจะสบายขึ้นและใช้เวลานั่นเรียนตัวเองและคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านแล้วใช้ความผิดผลาด ให้เป็นเรียน
192 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา