17 ส.ค. 2021 เวลา 23:01 • ครอบครัว & เด็ก
จุดอ่อนคุณคือชอบคนอารมณ์ขัน แต่การไม่มีอนาคตที่มั่นคงไม่น่าขันค่ะ
อายุเราเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ให้คุยบอกเขาตรงๆมีแพลน
วางอนาคตเราทั้งสองยังไง
โฆษณา