18 ส.ค. 2021 เวลา 01:26 • การศึกษา
รัฐประหาร คือ กู+พวกกูกินรวบ 57
ปฏิวัติ คือ ตาลีบัน ในอัฟกานิสถาน 64
โฆษณา