ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ศาลสั่ง 'โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์' ล้มละลาย ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ปิดตำนานอดีตคู่แข่งการบินไทย ยุคผูกขาดทางการบิน
วันที่​ 5 มกราคม 2564 เว็บไซต์​ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท โอเรียนท์ ไทย... อ่านต่อ
โฆษณา