ไม่รู้อย่าทำ.เป็น​เหตุ.. โง่ทำแล้วจะสำเร็จหรือไม่.. เป็นผลของเหตุ.. เพราะฉะนั้นต่างกันที่, เหตุ.และผล.ถึงแม้ผลจะสำเร็จมันก็ไม่ถูกด้วย.เหตุมันผิด
1 ถูกใจ
165 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา