ไม่รู้ คือการที่ยังไม่เคยทำ หรือได้รับข้อมูลในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อให้ตนเองรู้เรื่องใหม่ๆ
ส่วนโง่ คือการที่ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่าถูกต้อง แต่ไม่รับฟังและแก้ไขให้ถูกต้อง
6 ถูกใจ
1 แชร์
252 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา