18 ส.ค. 2021 เวลา 06:11 • ปรัชญา
เมื่อไม่มีสิ่งที่ชอบบ
ก็ควรชอบในสิ่งที่มี
โฆษณา