ส่วนใหญ่ เกิดจากความไม่สมดุล ระหว่าง 2 คน
คือ คุณต้องการบางอย่างจากแฟน เช่น ต้องการให้แฟนเลิกดื่มเหล้า เลิกเที่ยวกลางคืน เลิก... ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณมองว่า ข้อเรียกร้องนี้ควรเป็นสิ่งที่ให้กันได้ง่าย ๆ, ควรเป็นธรรมชาติของคนรักกัน
คุณมองว่าข้อเรียกร้องนี้ไม่มากเกินไป
แต่ฝ่ายที่ถูกเรียกร้อง กลับมองว่ามันมากเกินไปครับ
ฝ่ายที่ถูกเรียกร้อง ก็จะบอกให้คุณเรียกร้องจากเค้าน้อยลง ด้วยประโยคดังกล่าวครับ
จุดสมดุลที่เหมาะสม คือจุดที่ต่างคนต่างรับได้ครับ
ถ้าคุณยอมง่าย แฟนคุณก็จะได้สิ่งที่แฟนคุณต้องการมากกว่า
ถ้าแฟนคุณยอมง่าย คุณก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการมากกว่า
ถ้าต่างคนต่างไม่ยอม และจะไม่มีการยอมเกิดขึ้นในอนาคต ก็มีโอกาสจบชีวิตคู่ ไม่วันนี้ก็วันใดวันหนึ่งข้างหน้า เมื่อถึงวันที่ต่างคนต่างทนกันไม่ได้สุด ๆ แล้ว
ทีนี้ก็ต้องถามตัวเอง ว่าชีวิตคู่ของคุณ อยู่ในจุดสมดุลหรือไม่
สิ่งที่คุณเรียกร้อง มันมากเกินไปหรือไม่ หรือแฟนคุณมันแย่เกินไปหรือไม่
ถ้าคุณไม่ได้คบกับแฟนคนนี้ คุณสามารถเรียกร้องสิ่งเหล่านี้จากแฟนคนใหม่ได้ง่าย ๆ หรือไม่
เราต้องหาความสมดุลของตัวเองครับ
ถ้าจุดสมดุลเราอยู่สูงเกินไป คนข้าง ๆ ก็จะอยู่ยากขึ้น ชีวิตคู่อยู่ยากขึ้น หรือหาแฟนยากขึ้น
แต่ถ้าเรายอมมากเกินไปแล้วเป็นทุกข์ ความทุกข์ก็จะตกอยู่กับเรามากเกินไป เราก็อยู่ยากเช่นกัน
ดังนั้น ต้องหาจุดสมดุลของตนเองครับ
อีกอย่าง จุดสมดุลของแต่ละคนไม่เท่ากัน อย่าเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราหรือแฟนเราครับ
  • 1
โฆษณา