ขอให้พวกเศษสวะ เดรัจฉาน เศษเดนมนุษย์ ที่ไม่เคยทำให้ชีวิตฉันดีขึ้น มีแต่จะค่อยดึง ทำร้าย ทำลายให้ชีวิตฉันแย่ ลำบากทั้งใจทั้งกาย
ออกไป‼️‼️‼️ไปจากชีวิตฉัน
  • 1
โฆษณา