สำหรับเรา ความสุขคงมีค่ามากกว่าเงินทองคะ แต่เรายังไม่เคยเจอความสุขเลยคะ
โฆษณา