ต้องถามว่า ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ อันใหนคือความสุขที่แท้จริง
เงินใช่ว่าจะซื้อได้ทุกอย่าง เมื่อคุณป่วยหนักคุณจ่ายให้ใครมาป่วยแทนได้มั้ย
ถ้าคูณแยกไม่ออกว่าความสุขจริงๆคืออะไร มีเงินเท่าไรก็ไม่พอ
โฆษณา