ถ้าตอบแบบวิชาการ อ้างตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility) มีการวัดค่าความพึงพอใจ (หรือคำว่า Satisfaction น่าจะใกล้เคียงคำว่า ความสุข) โดยใช้หน่วยนับที่เรียกว่า ยูทิล (Util) ค่ะ ซึ่งก็มาจากคำว่า Utility นั่นเอง แต่ก็ยังไม่เคยมีการเทียบค่าหน่วยยูทิล กับหน่วยเงินตรา
95 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...